चंद्र-विवर…

या अथांग किनाऱ्यावरून
मी खाली डोकावून पाहतो,

हे विचारांचे बुरुज आणि दगड
कोसळत आहेत माझ्यावर…

माझं शरीर त्यांच्या अजस्त्र दडपणाखाली,
मला चीरडतात…

मी पडलोय जमिनीवर,
आणि माझ्या भोवती
साकळतोय हा काळोख,
सिलिंगफॅन सारखेच
विचार गरगरतात…

या विवरात मी कोसळतोय,
खोल खोल विहीर…

या 12:54 च्या चंद्राला
हे पावसाळी ढग झाकोळून टाकतात,
आणि स्तब्ध होतो वारा,
माझ्या विचारांसारखा…

माझ्या श्वासातून आतपर्यंत पोहोचतो,
रात्रीचा हा थंड काळोख…

_ओजस.
०७.०८.२०२०
१२.५४

©Ojous Bhavsar.

(SpeakingSilence®)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: