नित्य संवत्सरे…

सुर्य आणि चंद्र
अस्ताचा उदय |
पुजा अविरत
ब्रम्हांडाची ||

सुर्य प्रचंडाग्नी
आणि चंद्राची समई |
चाले नित्यनेमी
संध्यापाठ ||

सुवर्णशलाका
संध्या आणि रात्र |
पंचभूते – यज्ञ
किरणाभिषेक ||

अगणित युगे
भव्य कालचक्र |
जन्म मानवाचा
दैवी-विनोदविलास ||

‘ नित्य संवत्सरे
निशी-दिन राते |
जपा नित्यानंदे
ओजा म्हणे || ‘…

_ ओजस.
३१.१२.२०२१
२१.२७

©Ojous Bhavsar

SpeakingSilence®

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: